Kedves Cégvezető kollégám!

Munkánkhoz ma naprakész megszerzett tudásra, gyakorlati tapasztalatokra, de mindenekelőtt a kiválóságot jelentő célok elérésére van szükség. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük munkatársaink és saját magunk felkészültségét, a cégen belüli együttműködésünket. Mégis előfordul, hogy bár a „motor” magas fordulatszámon pörög, de az elvárt teljesítmény nem jelentkezik. Ez megmutatkozhat egy-egy nagyobb feladatban történő elakadásban, a tervezett hozamtól elmaradó eredményben. Megtörténhet, hogy kisebb jelentőségű projektek megcsúsznak, csak megkésve, többleterőforrások árán korrigálhatók. Mindezek hatására a vállalkozás menete lelassulhat, piaci előnyeiből, pozícióiból veszíthet. Ennek egyik jól látható jele az elmaradt haszon nagysága, egy másik pedig az elbizonytalanodás a célokban.

Mit lehet tenni?

A tapasztalatok szerint a hiba nagyon gyakran nem az elképzelésekben, a helyzetmegítélésben, az előkészítésben található. Az igazi ok ilyenkor a végrehajtásban keresendő. Befektettünk rengeteg időt és energiát, elvonva ezeket más, közel hasonló lehetőséget kínáló projektektől, de az eredmény csalódás.

Azt látom, hogy az egyik leghatékonyabb beavatkozás a végrehajtás során érhető el. Az itt felhasznált erőforrások (idő, pénz) határhaszna kiugróan magas, ráadásul hosszútávon javítja a vállalkozás eredmény-orientált működését. Könnyen beépíthető a cég munkakultúrájába, növelve ezzel értékének egyik meghatározó tényezőjét, a működési kiválóságot. Ehhez kínálok ezzel a képzésemmel „gyakorlópályát”. Egy vezetői megbeszélés létszámánál alig több résztvevővel gyakoroljuk a sikeres végrehajtás technikáit. Kockázatmentes környezetben bátrabban próbálhatjuk ki magunkat. A képzés az elismert elméleti alapokra támaszkodik, de középpontjába a megvalósítás, a „célra tartás” eszközeit, trükkjeit állítottam.

Gyakorlópálya cégvezetőknek

Önnek szól a képzés, ha

 • Nem coachingot keres.
 • Gyors és hatékony segítséget vár az üzletfejlesztési feladatok megoldásához.
 • Szeretné kockázatmentesen kipróbálni vezetői, irányítási készségeit, elképzeléseit.
 • Keresi, akitől gyakorlati módszereket, támogatást kérhet a célok eléréséhez.
 • Személyes megerősítésre, vezetői tapasztalatok növelésére, rutinszerzésre van szüksége.
 • A tervek és projektek megvalósításában elakad, célja az ebből származó veszteségek megszüntetése.
 • Keresi az eredménytelenség okát.
 • Fontos az elmaradt haszon.
 • A cég értékét innovatív fejlesztésekkel, kiválóságra törekedve kívánja növelni.

TEMATIKA

SIKERES VÁLTOZÁSMENEDZSMENT:
GYAKOROLJUK A VÉGREHAJTÁST, A MEGVALÓSÍTÁST!

1. Miért nem sikerül a változtatás? (9:00 – 10:30)

1.1. Jellemző kudarcaink és okai

 • Nem teljesült célok
 • Objektív és szubjektív okok, tényezők

1.2. Előtérben a változásmenedzsment

 • Célok
 • Feladatok
 • Módszerek
 • Eredmények

Kávészünet a helyszínen

2. A megvalósítás eszköztára: projektmenedzsment egyszerűbben (10:45 – 12:15)

2.1 Projektmenedzsment általában

 • Célok, határidők, erőforrások
 • Érintettek, kockázatkezelés
 • Feladatszabás, irányítás, kommunikáció
 • Monitoring

2.2. Egyszerűsítés

 • Célra tartás
 • Sikerhozók
 • Eredményjelzők
 • Beszámolás

Ebédszünet, önellátó módon

3. Gyakorlópálya 1. (13:15 – 15:00)
3 – 4 fős csoportokban, irányított önálló munkavégzés

Kávészünet a helyszínen 

4. Gyakorlópálya 2. (15:15 – 17:00)
Még egy izgalmas példa, értékelés és útravalók

Bemutatkozás, eredmények

Kertész Béla vagyok, okleveles közgazda, adótanácsadó, bizalmi vagyonkezelő szakközgazdász. Bő két évtizede veszek részt nemzetközi nagyvállalati környezetben, illetve a hazai KKV szektor vállalkozásainál vezetőként, interim menedzserként vagy projektvezetőként innovatív üzletfejlesztési stratégiák kialakításában és megvalósításában. Tanulmányaimat hazai és külföldi gyakorlati tapasztalatokkal bővíthettem, a megszerzett tudást a cégek, projektek irányításán keresztül, illetve trénerként is átadhattam itthoni és nemzetközi környezetből érkező vezetőknek.

Munkám során az elméleti felkészültséget, a gyakorlati megvalósítást és az ezekre épülő képzéseket ötvözöm az eredmények érdekében. Célom, hogy tevékenységemmel hozzájáruljak az irányított szervezet, megbízóim tartós eredményességéhez, kiegyensúlyozott növekedéséhez. Ennek bázisát a munkatársak képzésében és a közöttük megvalósuló együttműködés célirányos és folyamatos fejlesztésében látom.

A több tucat eredményes projekt vezetésében és a sikeresen pályára állított cégeknél szerzett tapasztalataimat kívánom most egy képzéssorozat keretében továbbadni. „Gyakorlópályát” kívánok teremteni azon cégvezető kollégáimnak, akiket, bár más-más területen tevékenykednek, elszántságuk és a kiválóság iránti elkötelezettségük meglévő ismereteik gyakorlatorientált bővítésére, készségeik és lehetőségeik jobb kihasználására ösztönöz.

Időpont: 2018. április 25.

Időtartam: 9:00 – 17:00

Részvételi díj: 34.900,- Ft + ÁFA /fő

Helyszín: LÁNCHÍD 19 DESIGN HOTEL

1013 Budapest, Lánchíd u. 19., DUNA terem

Az ár tartalmazza a képzés költségét, a kávészünetek alatti ellátást.

Az ebéd önállóan történik a helyszín adottságai szerint.

Jelentkezem a képzésre

Részvételi feltételek

 1. Megrendelő a részvételi jelentkezési lapot a szükséges adatokkal kitölti, és szervezőnek e-mailben megküldi.
 2. Megrendelő a részvételi díjat a szervezőtől kapott díjbekérő alapján a képzést megelőzően legkésőbb 10 nappal átutalja.
 3. Szervező a beérkezett díj alapján e-számlát állít ki megrendelőnek e-mail címére továbbítva.
 4. A részvételi díj beérkezését követően a szervező további technikai információkat küld megrendelőnek.
 5. A képzésen megrendelő vagy az általa megadott személy a jelentkezésnek megfelelő létszámban vehet részt.
 6. Amennyiben megrendelő a képzést megelőző hetedik nap előtt részvételét írásban szervezőnél lemondja, a befizetett részvételi díjat szervező a képzés időpontjáig 100 %-ban visszatéríti.
 7. Amennyiben szervező a képzést saját hibájából nem tudja megtartani, akkor a befizetett részvételi díjat a meghiúsulást követő 5 napon belül 100 %-ban visszatéríti megrendelőnek.
 8. A képzést szervező a témának megfelelő technikai feltételekkel és formában tartja meg. Ennek során a képzés vezetője a megadott tematika legjobb feldolgozási feltételeit teremti meg, ettől egyéni kérésekre nem tud eltérni.
 9. A képzésekről megrendelő a képzés vezetője által átadott információs anyagokat kizárólag személyes használatra kapja. Ezek továbbadása, sokszorosítása csak szervező engedélye és feltétele alapján lehetséges.
 10. A képzés ideje alatt megrendelő a többi résztvevő tevékenységét semmilyen módon nem zavarhatja, akadályozhatja.